Dertli
Ozanlar

Dertli » Dertli    Telli sazdır bunun adı    Ne ayet dinler, ne k ...

Aşıklar

Dertli » Dertli    Telli sazdır bunun adı    Ne ayet dinler, ne kadı    Bunu çalan anlar kendi    Şeytan bunun neresinde? Dertli gibi sarıksızdır Ayağı da çarı ...

Türkü Hikayeleri

Ferayidir Kızın Adı » Şu bizim Milâs, tarih boyunca iki uygarlığa başkentlik etmiştir. İlkin Halikarnassos'tan (Bodrum'dan) önce Karya Krallığına; daha sönra da Menteşe Beyliğine. Menteşe beylerinden Yakup'un oğlu İlyas, ...

BgDokunmak
Yeni Albümler

Erkan Oğur » Dokunmak

FACEBOOK
TWITTER
GOOGLE